Výrobní činnost

Uspořádáním jednotlivých pracovišť je zajištěna optimální návaznost výrobního procesu od přijetí poptávky, zpracování nabídky a následné splnění zakázky od výroby modelového zařízení, technologickou přípravu výroby, ověření vzorků, výroby odlitků, až po tepelné zpracování, případně opracování, balení, expedici a fakturaci.

Přípravna formovacích pecí má vlastní sušičku písku, používáme kovový mlýn MK2. 

Tavírny jsou vybaveny 3 indukčními pecemi s kapacitou 300 kg pro odlévání šedé a tvárné litiny, slitin hliníku a mědi, a také 2 indukčními pecemi s kapacitou 600 kg pro odlévání oceli. Na vlastním spektrometru můžeme měřit předzkoušky a chemické složení jednotlivých taveb. Další požadavky zákazníků (mechanické vlastnosti, destruktivní  i nedestruktivní zkoušky a další ...) běžně zajišťujeme. 

Formování do bentonitových směsí provádíme na strojních zařízeních v rámech od rozměrů 420x340mm až po 700x500mm, pro ruční formovaní až do rozměrů 1540x1540mm nebo 2000x900mm. Variabilita typů jednotlivých rámů umožňuje uspokojování požadavků zákazníků, jak pro kusovou, tak pro sériovou výrobu odlitků.

Po odlití jsou formy dopraveny na vytloukací rošt, dále jsou odlitky zbaveny vtoků, nálitků. V tryskacím zařízení Wheelabrator WS3 jsou odlitky zbaveny zapečené formovací směsi nebo ocelové odlitky okují po tepelném zpracování, poté následuje finální dokončení odlitků v brusírnách.

Po kontrole jsou odlitky připraveny k expedici zákazníkovi nebo opracovateli.