Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.hamag.cz/www/de/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Die Herstellung

   

Die Herstellung

Optimale Anordnung einzelnen Arbeitsplätzen sichert Kontinuität für unseren Herstellungsprocess- angefangen von Nachfrage, Angebotsvorbereitung und danach Lieferungen - Modellherstellung, technologische Vorbereitung, Musterprüfung, Gussteile ,bis zu Wärmebehandlung, mögliche mechanische Bearbeitung, Verpackung, Expedition. 

Sandvorbereitung hat eigene Sand Trockner, wir benutzen MetallMühle MK2. 

In Schmelzerei finden Sie 3 Induktionsoffen mit Kapazität 300 kg für Grau- und Sphäroguss, Al- und Cu- Legierungen, und auch 2 Induktionsoffen mit Kapazität 600 kg für Stahlguss. Chemische Analyze von allen Schmelzungen machen wir mit Hilfe eigenen Spectrometer. Wir sichern auch andere mögliche Kundenwünche : (mechanische Eigenschaften, destruktive Prüfungen usw ...) 

Formanlagen benutzen Mischung mit Bentonit und disponieren Rahmen 420x340mm bis zu 700x500mm, Handformerei benutzt Rahmen bis zu 1540x1540mm oder 2000x900mm. Rahmenvariabilität ermöglicht uns verschiedene Typen von Guss herstellen.Einzelne Stücke oder Serienherstellung. 

Formen sind abgegossen, geputzt und in Strahlanlage Wheelabrator WS3 sind die letzten Reste von Sand gereinigt und am Ende schleiben wir alle Gusteile. Nach Ausgangskontrolle sind teile expediert zum Kunden oder zum Bearbeitung.

Přípravna formovacích pecí má vlastní sušičku písku, používáme kovový mlýn MK2. 

Tavírny jsou vybaveny 3 indukčními pecemi s kapacitou 300 kg pro odlévání šedé a tvárné litiny, slitin hliníku a mědi, a také 2 indukčními pecemi s kapacitou 600 kg pro odlévání oceli. Na vlastním spektrometru můžeme měřit předzkoušky a chemické složení jednotlivých taveb. Další požadavky zákazníků (mechanické vlastnosti, destruktivní  i nedestruktivní zkoušky a další ...) běžně zajišťujeme. 

Formování do bentonitových směsí provádíme na strojních zařízeních v rámech od rozměrů 420x340mm až po 700x500mm, pro ruční formovaní až do rozměrů 1540x1540mm nebo 2000x900mm. Variabilita typů jednotlivých rámů umožňuje uspokojování požadavků zákazníků, jak pro kusovou, tak pro sériovou výrobu odlitků.

Po odlití jsou formy dopraveny na vytloukací rošt, dále jsou odlitky zbaveny vtoků, nálitků. V tryskacím zařízení Wheelabrator WS3 jsou odlitky zbaveny zapečené formovací směsi nebo ocelové odlitky okují po tepelném zpracování, poté následuje finální dokončení odlitků v brusírnách.

Po kontrole jsou odlitky připraveny k expedici zákazníkovi nebo opracovateli.