• DSCF2194
  • DSCF2144
  • DSCF2196
  • DSCF2137
  • DSCF2194
  • DSCF2144
  • DSCF2196
  • DSCF2137

Výrobní činnost

Nabídka produktů

Materiály

Galerie slévárny

Tradice Slévárny HAMAG

sahá až do třicátých let minulého století. Slévárna byla založena Tomášem Baťou, který zde vyráběl všechny druhy odlitků ze šedé litiny, oceli, Al a Cu-slitin pro vlastní potřebu - obuvnické a obráběcí stroje. Po roce 1948 byla firma BAŤA rozdělena na výrobní podniky SVIT, RUDÝ ŘÍJEN a ZPS - Závody přesného strojírenství, kterých se stala slévárna součástí. Ve slévárně byly vždy využívány moderní technologie výroby odlitků, slévárna byla postupně modernizována, v padesátých letech byly instalovány elektrické indukční pece, formovací stroje a centrální přípravna formovacích směsí.

 

Nynější podoba firmy HAMAG

vznikla v roce 1992. Za dobu své existence získala dobrou pověst nejen v České republice, ale i v zahraničí. Slévárna HAMAG si vybudovalo dobré jméno povrchovou i vnitřní kvalitou odlitků a také plněním termínových požadavků zákazníků. Současný vývoj tržního prostředí nás neustále vede ke zlepšování výrobních postupů, rozšiřování sortimentu odlévaných materiálů od šedé, tvárné a otěruvzdorné litiny přes odlitky ze slitin hliníku a mědi až po nízko, středně a vysokolegované oceli. Nyní vyrábíme již více než 40 jakostí materiálů v hmotnostech od 0,5 kg do 400 kg v kusové výrobě a od 10 do 80 kg v sériové výrobě.

Potřeby zákazníků se snažíme uspokojit i přes jejich neustále se zvyšující požadavky. V dobré tradici naší slévárny se snažíme pokračovat a těšíme se na možnou budoucí spolupráci s Vámi.